FOUNDATION

 

Rini van Leeuwen

lees meer

 

Marlies Larsen

lees meer

 

Sierd Wijnalda

Sierd Wijnalda

Naast mijn actieve sportbeoefening ben ik al op 17 jarige leeftijd in aanraking gekomen met het begeleiden en coachen van jonge sporters. Voor mij heeft dit een logisch vervolg gekregen in de ALO opleiding te Groningen. De atletieksport is hier wel de rode draad in mijn ontwikkeling van docent LO en trainercoach. Vanuit regiotrainer hoogspringen, ben ik een aantal jaren bondstrainer hoogspringen geweest. Op dit moment ben ik regiotrainer Noord voor het hoogspringen.

Als LO docent ben ik werkzaam geweest op het speciaal onderwijs(tevens MRT docent) en op het VMBO. Sinds 2001 ben ik werkzaam op de ALO Groningen.

Als trainercoach ben ik zeer passievol bezig met talentontwikkeling binnen regio Noord. Talentontwikkeling heeft een lange weg nodig, planmatig en gedoseerd hard trainen kunnen op lange termijn effect sorteren. Het is dan ook fantastisch dat je een talentvolle hoogspringer hebt kunnen opleiden met deelname aan het WJK  2010 in Canada. Dat zijn voor mij de krenten in de pap. Momenteel bezig met het ontwikkelen van  attractievere en veelzijdiger pupillenwedstrijden samen met een werkgroep binnen de atletiekunie.

Binnen de ALO opleiding ben ik werkzaam als docent atletiek, opleider binnen de context AVO/VMBO, stagebegeleider VO, coördinator/docent 4 jaars minor TrainerCoach en docent BOK (anatomie,bewegingsanalyse en neuromusculaire aansturing/motorisch leren). Binnen de kenniswerkplek begeleid ik 4 jaars studenten met betrekking tot het optimaliseren van bewegen door (directe) videofeedback.